Terapia

Terapia

Zapraszam do współpracy w zakresie:

Diagnozy i terapii wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:

  • Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
  • Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  • Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  • Betacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski B
  • Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  • Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  •  Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

Diagnozy i terapia opóźnionego rozwoju mowy

Diagnozy  neurologopedycznej

Terapii afazji (utraty mowy na skutek udaru, urazów)

Profilaktyki zaburzeń mowy:

  • Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
  • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

Konsultacji logopedycznych i jednorazowych porad