Zespół

O nas

Jesteśmy zespołem specjalistów, dla których praca jest pasją. Stale wzbogacamy swoją wiedzę i umiejętności oraz poszukujemy nowych metod w terapii. Nasze oddziaływania terapeutyczne są kompleksowe, wielowymiarowe i skupiają się przede wszystkim na tym, aby udzielić pomocy pacjentowi. Tworząc programy zajęć stosujemy zasadę indywidualizacji.

 

 

logopeda klaudia ostrowska logostra

Klaudia Ostrowska – logopeda, pedagog, w trakcie specjalizacji z neurologopedii.
Założycielka Logostry. Absolwentka kierunków logopedia z audiologią oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Przeprowadza diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią i afazją. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi i chorobami neurodegradacyjnymi.
Doświadczenie i praktykę zdobyła poprzez pracę w żłobkach, przedszkolach i poradniach oraz współpracując z Centrum Medycznym Szpitalem św. Rodziny w Łodzi.

 

 

Marta Pawłowska Logopeda

Marta Pawłowska – logopeda, neurologopeda. Prowadzi diagnozę i terapię pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, afazją oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobyła podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach szpitalnych i fundacji. Na co dzień prowadzi również terapię logopedyczną dzieci w przedszkolu oraz pracuje jako neurologopeda w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Łodzi.

 

 

 

Katarzyna Wiśniewska Logopeda

Katarzyna Wiśniewska – logopeda, pedagog, terapeuta miofunkcjonalny.
Pracuje z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, afazją oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na co dzień jest również nauczycielem dyplomowanym w szkole podstawowej w Łodzi.